Kronoberg

Färre taltidningar skapar oro

Regeringen vill att man nästa år minskar Taltidningsnämndens anslag med närmare 10 procent.

34 taltidningsupplagor har redan svårt att gå runt och tre dagstidningsföretag har i år tagit beslut om att lägga ner sina taltidningsversioner.

Om anslaget minskar kommer över 60 procent av dagstidningarnas taltidningar att vara starkt nedläggningshotade vilket också skulle innebära att cirka 5 500 prenumeranter kan komma att förlora sin taltidning.

Ordförande för Synskadades Riksförbund i Alvesta, Ulla-Britt Nilsson, är bekymrad över detta.

– Det är ju synd om dem som inte kan läsa om taltidningarna försvinner. Då har de bara teve och radio och får då kanske inte alltid veta allt som händer mer lokalt eller på mindre orter.

Kräver datorvana
Synskadades Riksförbund säger att de är för en övergång till dagstidningar på Internet, men att det kräver datorvana, vilket många idag inte har.

De säger också att kunskap och kvalitet måste garanteras innan man gör en sådan övergång, annars blir det ett brott mot vår grundlagsskyddande yttrande- och informationsrätt.

- Regeringen, med kulturministern i spetsen, bör läsa på sitt åtagande genom underskriften av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Synskadades Riksförbund.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se