Växjö

Carema tar över Tellusvägen

I dag blev det klart att det privata vårdbolaget Carema Äldreomsorg tar över driften av det särskilda boendet Tellusvägen i Växjö.

Det var fyra bolag som hade lämnat anbud, och enligt förvaltningschefen Ann-Christine Norlander hade Carema lämnat det bästa anbudet.

Attendo Care som i dag driver Tellusvägen och som fått hård kritik av bland annat anhöriga, valde att inte lämna något anbud.

Carema tar över Tellusvägen den 1 oktober och avtalet med kommunen är på tre år. De anställda erbjuds att följa med över till Carema.

Carema Äldremosorg driver i dag det särskilda boendet Evelid i Växjö och Ingelshov i Ingelstad.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se