Hovmantorp

Dyr sanering av glasbrukstomt

1:29 min

Saneringen av den gamla glasbrukstomten efter Hovmantorps Nya Glasbruk kommer att kosta tiotals miljoner kronor. Och barn bör absolut undvika det förorenade området på grund av gifterna i marken.

Det står klart när undersökningrna nu är färdiga. Karin Simonsson på länstyrelsen säger att gifthalterna i marken är höga.

Det är främst samma föroreningar i marken efter det nedlagda Hovmantorps Nya Glasbruk som påträffats vid många andra glasbruk.

Det finns tankar på en sanering av området, en sanering som kommunen i så fall måste ta initiativ till.

Eftersom det förorenade området ligger attraktivt till på en udde nära bostäder finns det planer på att bygga bostäder på det men det kan också bli ett strövomåde framöver.

En sanering skulle i vilket fall innebära att stora förorenade jordmassor måst transporteras bort.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se