Ljungby

Nytt naturreservat i Ljungby

Nu har Ljungby kommun fått ett nytt naturreservat. Det nya reservatet heter Flymossen, ligger knappt två mil sydväst om Ljungby och omfattar drygt 800 ha myrmark.

Flymossen är en stor öppen myr som korsas av vägen mellan Ljungby och Växjö. Några större fastmarksöar finns varav en del är relativt orörda och har inslag av asp och ädellövträd med rik lavflora och även rikt fågelliv.

Nu planeras för att anlägga stigar med rastplatser för att göra det nya naturreservatet mer tillgängligt.

Nu planerar Länsstyrelsen att anlägga stigar med rastplatser för att göra det nya naturreservatet mer tillgängligt.

Myren är mestadels öppen, undantaget spridda områden med myrtallskog och södra delen där myren är igenvuxen med framförallt tall.

En stig kommer att anläggas på den gamla järnvägsbanken i norr och en stig i söder ut på Hallsberg förbi det gamla torparstället.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se