Kronoberg

LRF- kampanj ska rädda liv

1:22 min

Varje år omkommer 10 till 15 personer, varav flera barn, på svenska bondgårdar. Och nu drar LRF igång en kampanj för att barnen på landet ska få en säker sommar.

Torsten Ivarsson från LRF Sydost är handledare för kampanjen Säkert bondförnuft och han säger att man måste rikta sig till föräldrarna.

– Många gånger är det så att de bor på bondgårdarna, vilket är deras arbetsplats. Man ska inte utestänga barnen från att vara med, utan man ska låta dem vara med i den omfattning som krävs och som man kan säkerställa.

Vad är det som kan vara farligt för barnen på en bondgård?

– Det som alltid drar när det gäller barn, framförallt killar, så är det maskiner som låter, och i första hand då traktorer. Och statistiken visar att traktorer är den maskin som är inblandad i flest barnolyckor.

Hästar, gödselbrunnar och andra maskiner orsakar också olyckor bland barnen. Det är därför viktigt att man gör klart för barnen att det finns platser som de inte ska vara med på.

– De ska vara med i sammanhang där en vuxen har tillsyn till barnen.

Vad är målet med kampanjen?

– Målet är att vi fram till 2013 ska halvera antalet olycksfall överhuvudtaget i lantbruket.

Sandra Skeppar
sandra.skeppar@sverigesradio.se