Växjö

Ingen mer skit rakt ut i naturen

1:25 min

Växjö kommun gör nu en specialsatsning för att kolla upp folks enskilda avlopp på landsbygden. Efter granskningen ska alla fastigheter i hela kommunen ha kontrollerats.

I dag finns runt 1 100 fastigheter på landsbygden i Växjö kommun som kommunens miljö- och hälsoskyddskontor inte har koll på när det gäller avloppen.

Man har tidigare gjort en inventering av de enskilda avloppen runt om i kommunen, men den blev bara halvfärdig, av olika anledningar.

Genom att nu satsa extra pengar, är tanken att man ska kolla upp de som återstår. Det gäller främst fritidshus, men även permanenta bostäder.

– De enskilda avloppen utgör en viktig del för att komma till rätta med övergödningen både av Östersjön och våra lokala vatten i närheten, säger Anneli Ekstedt, förvaltningschef för miljö- och hälskoskyddskontoret.

Upptäcker tjänstemännen då att avloppet inte håller måttet, tvingas fastighetsägaren åtgärda det.

– Det vi gör vid inventeringen är att vi i vår tillsyn observerar om det inte är som det ska, och då får fastighetsägaren ett meddelade om att avloppet inte uppfyller kraven och får sedan en tid på sig att åtgärda det.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sverigesradio