Kronoberg

Eon har dyraste elnätsavgiften i länet

1:22 min

De fem kommuner i länet som har Eon som elnätsleverantör har också de högsta elnätsavgifterna i länet visar den årliga undersökningen Nils Holgersson, som jämfört landets elnätstaxor.

Och att Eon har de högst avgifterna förklarar Johan Aspegren, informationschef.

– Vi levererar el huvudsakligen till landsbygden och det är dyrare än att bara hålla sig i tätorterna. Det behövs längre ledningar och fler nätstationer.

Dessutom har Eon gjort omfattande investeringar under senare år för att säkra elförsörjningen på landsbygden genom att gräva ned ledningar, säger Johan Aspegren.

Ljungby klart lägst

Det är Älmhults, Markaryds, Tingsryds, Lessebo och Uppvidinge kommuner som har Eon och också de högsta avgifterna. Alvesta och Växjö har lägre avgifter och Ljungby har den lägsta elnätsavgiften, nära hälften jämfört med de dyraste kommunerna.

Och Eon arbetar för att hålla nere priserna på flera sätt, säger Johan Aspegren.

– Vi hjälper våra kunder med att hitta rätt säkringsstorlekar, och vi har ju inte höjt priserna på 18 månader. Sedan ska vi komma ihåg att våra priser övervakas noga av Energimarknadsinspektionen.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se