Tingsryd

Vårdboende i Tingsryd Lex Maria-anmäls

En patient vid ett privat vårdboende i Tingsryds kommun gavs fel medicin i samband med läkemedelsutdelning.

Händelsen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Fel medicin hade av misstag lagts i patientens medicinskåp, vilket inte personalen som delegerade medicinen uppmärksammade.

Patienten fick inga allvarligare komplikationer av felmedicineringen, förutom en viss trötthetskänsla.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se