Uppvidinge

Hård strid om vindkraft i Uppvidinge

1:48 min

Flera vindkraftsparker är planerade i Uppvidinge kommun. Men projekten har kantats av överklaganden och anklagelser om jäv.

– Vindkraftsverken i sig protesterar vi inte emot utan det är konsekvenserna för oss närboende som vi protesterar mot, säger Bengt Svensson från Åseda, som är en av dem som överklagat vindkraftsbesluten.

Om man tittar på en karta över vindförhållandena i Kronobergs län så är det lätt att förstå varför Uppvidinge kommun lockar så många vindkraftsentreprenörer. Det blåser nämligen rejält där och nu har det börjat blåsa inne på kommunhuset också.

Två politiker och en före detta kommunal planeringschef har varit med och tagit fram översiktsplanen på var kraftverken kan komma att hamna, trots att de alla sitter med i en ekonomisk förening som har som syfte att bygga ut vindkraftverken i kommunen.

Nu har frågan hamnat hos förvaltningsdomstolen för att utreda om det har förekommit jäv. Uppvidinges kommunchef, P-O Ekelund, medger att det är svår fråga.

– Jag tycker att detta är en situation som är knepig. Jäv kan troligen inte föreligga annat än i beslutet om en etablering.

Björn Wendelborn Barr
bjorn.wendelborn_barr@sverigesradio.se