Alvesta

Nio nya lägenheter i Tingshuset

Tingshuset i Alvesta som förklarades som byggnadsminne 2008 kan byggas om till bostäder. Länsstyrelsen har nu beviljat ett undantag från byggnadsminneslagen som gör en ombyggnation möjlig.

Ägaren GBJ Bygg vill bygga om tingshuset till ett flerbostadshus med nio lägenheter, något som länsstyrelsen tror kan bidra till att byggnaden får en mer långsiktig användning.

 Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se