Alvesta

Bilden av det nya resecentrum klarnar

1:35 min

De senaste ritningarna över hur Alvestas nya resecentrum är tänkt att se ut är nu klara. Det är Trafikverket som tagit fram bilderna som bland annat visar hur den omdiskuterade gångbron över järnvägen ska se ut.

Katja Golubow bodde tidigare i Alvesta och tycker att det nya bygget ser lovande ut efter att ha tittat på skisserna.

– Säkerheteten för barnen tänker jag främst på, så det blir bra med gångbro över spåren. Det är snyggt också. Med tanke på att det är så många som åker förbi Alvesta så behövs det lite en lite snyggare och fräschare tillbyggnad.

Vision sedan 1994

År 1994 fanns det redan en vision kring hur Alvesta järnvägssstation skulle se ut. Arkitetbyrån Np-arkiteter från Ystad hade då ritat det vinnande bidraget över ett nytt resecentrum. Tanken var att stationshuset skulle byggas ut och sammankopplas med en gångbro över järnvägen.

Men de planerna revs upp senast i mars i år, när Jernhusen som äger stationsbyggnaden sa nej till att sammankoppla gångbron med stationhuset.

Det nya resecentrumet i Alvesta, kommer, om allt går enligt plan, att börja byggas i januari nästa år och vara klart i september, enligt Trafikverket. Beräknad kostnad för bygget är 82,4 miljoner.

De nya skisserna påminner rent estetiskt fortfarande om den vision som fanns 1994 med mycket tegel-, glas och röda detaljer. Skillnaden är att bygget kommer bli mycket mindre och enklare och gångbron kommer inte anslutas till stationhuset. Byggplanerna tilltalar dock inte alla Alvestabor.

– Det är en modern anläggning i kombination med ett gammalt stationhus, det rimmar inte så bra. På 80-talet hade de en gångbro här som passade till stationshuset, som de rev. Det hörde ihop med detta. Det behövs en bro som stämmer bättre ihop med stationshuset, eftersom det är vårt kulturarv säger en Alvestabo som vill vara anonym.

Ines Micanovic
ines.micanovic@sverigesradio.se