Kronoberg/Kina

Mycket pengar för ingenting

7:27 min

Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar län gick förra året samman under en gemensam slogan: "Hållbar region" och marknadsförde småländsk miljöteknologi gentemot den gigantiska kinesiska marknaden.

Nu nästan ett år efteråt, är det ingen som kan säga om den har gett resultat. Kinesiska delegationer kommer på besök, tittar och funderar, småländska delegationer fortsätter att resa till Kina, förhandlar och samtalar, men ännu har inget kinesiskt företag etablerat sig i regionen på grund av satsningen i Shanghai.

I Oktober 2010 var det världsutställning i Shanghai - Expo 2010. En video med en åtta minuter lång bildpresentation av Småland och Blekinge snurrade i utställningspaviljongen. Målsättningen var hög. Projektet ska bidra till uppmärksamhet för regionen, samt på längre sikt till nya affärsrelationer och nya samarbetsprojekt för näringslivet.

Av totalkostnaden som var 5 miljoner, satsade regionförbundet Södra Småland en halv miljon kronor.

Det restes och planerades. Projektledaren besökte Shanghai tre gånger inför Expo 2010, delprojektledaren en gång och då följde även representanter från länsstyrelsen och Växjö kommun med.

Intresset bland de småländska företagen var svalare. I juli, några månader innan den stora resan till Expo 2010 hade bara fyra företag anmält att de ville åka med.

Vad blev då resultatet? Har kinesiska företag anmält intresse för att etablera sig i Kronoberg? Har småländska företag intensifierat samarbete med Kina som ett resultat av satsningen, som ska följas upp nu i september 2011 av ytterligare en resa, nu för att teckna ett samarbetsavtal i Kina.

Sara Nilsson, delprojektsledare på regionförbundet hänvisar vidare till näringslivsutvecklare på Växjö kommun Jan Söderström när vi ställer frågorna till henne. Jan Söderström hänvisar vidare till Yanni Shizhou, som i sin tur hänvisar till Wang Zhi som jobbar på regionförbundet Kalmar. Och han hänvisar tillbaka till Sara Nilsson eller Peter Hogla.

Regiondirektör Peter Hogla på regionförbundet Södra Småland menar att frågan är alldeles för tidig att ställa. Företagsetableringar tar mellan 3-5 år och han berättar hellre om de många kinesiska studiebesöken i regionen.

– Jag vet om att vi har haft ett antal besök från Kina. Ett var i mitten av juni i år då de var här för att titta på hur vi jobbar med skolfrågor. Innan dess hade vi ett besök i början av juni som tittade på förberedelser inför det avtal vi ska skriva.

En utvärdering av satsningen gjord av konsultfirman Addendi visar att flera av målen med deltagandet på Expo 2010 inte har uppfyllts. 25 000 besökare på webbsidan hoppades man på mellan maj och december 2010. Det gick inte alls. Det är för tidigt att säga vad resultatet har blivit när det gäller affärskontakter som har tagits. Och presentationsfilmen som nu ligger ute på Youtube har lockat 50 tittare.

Däremot blev det godkänt på själva resan. Tillslut blev det 17 företag som hängde med till världsutställningen i Shanghai. Och snart är det dags för en kinaresa igen.

Agneta Gustavsson
agneta.gustavsson@sverigesradio.se