Alvesta

Moheda saneras efter 52 år

0:55 min

Efter många års förberedelser ska nu saneringsarbetet efter den stora oljekatastrofen i Moheda för 53 år sedan påbörjas.

Arbetet är planerat att inledas i början av september.

Det var i samband med en explosion i försvarets bränslelager i Moheda 1959 som bensin läckte ut och förorenade mark och grundvatten i området.

På onsdag håller Försvarsmakten ett informationsmöte för Mohedaborna om saneringsåtgärderna som de ansvarar för. Arbetet beräknas inleda i början av september och kommer att pågå under flera år framöver.

Lekplatsen vid Villagatan i Moheda är den första platsen som ska saneras.

Folke Borg är chef för miljöprövningsenheten på försvarsmakten.

På vilket sätt kommer Mohedaborna märka av saneringen?

– I första hand, som jag kan bedöma det, genom att man kommer behöva transportera ett antal kubikmeter förorenade jordmassor för hantering på annat håll. I övrigt tror jag inte man kommer märka så förfärligt mycket. Det kommer stå en anläggning och puttra om man nu får uttrycka sig så.

Ines Micanovic
ines.micanovic@sverigesradio.se