Skogsforskning

Rätt satsa på poppel istället för gran

Det var inte fel att satsa på hybridasp och poppel istället för gran vid återplanteringen av gudrunhyggena. Det visar försök som utvärderats av forskaren Lars Rytter på Skogsforsk.

Omkring 93 procent av hyggena planterades med gran. På resten av arealen planterades bland annat poppel och asp.

Det finns inga andra träd som växer så snabbt som hybridasp och poppel. Det visar försök som utvärderats av forskaren Lars Rytter på Skogsforsk. De båda trädslagen kan framförallt bli viktiga för produktionen av energived .

Men hybridasp och poppel kan också användas till annat än energiproduktionen. Det ger skogsägaren en större flexibilitet i odling än  satsning på pil som är den vanligaste energiskogsgrödan och som bara kan användas för energiproduktion.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se