Kronoberg

Bara vartannat barn bär cykelhjälm

Bara hälften av länets barn upp till 15 år, använder cykelhjälm. Detta trots att det sedan 2005 är lag på att alla barn upp till 15 år ska göra det.

Mätningen som gjorts av NTF, visar också att yngre barn i betydligt högre utsträckning använder hjälm. 80 procent av barnen upp till 12 år använder hjälm medan endast drygt 20 procent av dom mellan 13 och 15 år gör det.

Varje år skadas närmare 1 000 barn så svårt  i cykelolyckor att de blir inskrivna på sjukhus i minst ett dygn. Forskning har visat att cykelhjälmen kan minska antalet icke dödliga skallskador med hälften, skriver NTF i ett pressmeddelande.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se