Sverige

Pelletslager kan vara livsfarliga

1:19 min

Hundratusentals svenskar värmer sina hus med pellets, men nu varnar forskare för lagring av pellets. Bränslet avger nämligen den farliga gasen kolmonoxid som kan vara direkt dödlig. 

Under de senaste åren har flera dödsfall inträffat utomlands, när människor gått in i slutna utrymmen där pellets lagras.

– Kolmonoxid är ett giftigt ämne så det ersätter syrets plats i blodet, så man får en inre kvävning. Är halterna höga så går det väldigt snabbt i några fall så är det bara fråga om ett eller två andetag, så är man utslagen, säger yrkeshygienikern Urban Svedberg som har forskat inom området.

Faran uppstår när pellets förvaras i förråd, som saknar ventilation. Förråd, som kan användas vid så kallad bulkleverans, där pellets levereras via lastbil och sprutas in i förrådet.

Det som sker är en en oxidering då syret reagerar på fetter och andra ämnen som finns i trämaterialet och giftig kolmonoxid bildas. Urban Svedberg, som skrivit en rapport i ämnet, säger att medvetenheten kring problemet är liten.

– Jag tror att branschen skulle kunna göra mera för att informera om de här riskerna och det saknas bra riktlinjer för hur man bygger ett förråd, säger han.

Vad bör man tänka på om man har den här typen av förvaring?

För villaägarna är de i första hand att aldrig gå in i ett förråd som har stått oventilerat, utan alltid se till att ventilera väl innan man går in. Se till att dörren är låst, så att inte obehöriga kan komma in och sedan skylta förrådet med de risker som finns, säger Urban Svedberg.