Ljungby

Många elever upplever våld i skolan

10 min

I en enkät som gjordes i maj i år bland mellanstadieelever, högstadieelever och gymnasieelever i Ljungby kommun, svarade över hundra elever i årskurs åtta och gymnasiets årskurs två, att det ofta eller ibland förekommer våld på skolan.

Dessutom uppger 38 elever i klass åtta att de blir mobbade eller trakasserade av någon annan elev minst en gång i månaden eller oftare.

Enkäten, som gjorts av en psykolog, har nyligen presenterats av politikerna.

Illa behandlade

Och den visar på ett problem som inte är nytt utan enkät efter enkät tidigare har också visat på att många barn blir illa behandlade av både klasskamrater och vuxna på skolorna.

Vi åkte ut till Sunnerbogymnasiet i Ljungby för att höra vad eleverna själva säger om undersökningen.

Denise Petersson och Emma Karlsson tycker att det förekommer grov mobbning på skolan.

Själv mobbad

-Lite kanske, särskilt om man kommer från en annan kultur eller så. En del slänger ur sig rasistiska kommentarer eller annat. Det kan till exempel vara "djävla svartskalle" eller så. Jag har själv varit med om det, säger Emma Karlsson.

-Skolan tar i alla fall tag i det här så det har nog blivit bättre.

-Jag har själv blivit mobbad när jag gick i sjuan. Dom som mobbade tyckte att jag inte var så smal. Men jag har kommit över det nu. Och jag lyssnade inte på dom, jag klarade att stänga av. Det var mest tjejer som mobbade då, säger Denise Petersson.

Ines Micanovic
ines.micanovis@sverigesradio.se