Linnéuniversitetet

Tar anmälan om hot på allvar

0:54 min

Kanslichefen på Linnéuniversitetet har anmält en av professorerna i fakultetsnämnden för Naturvetenskap, för hot och kränkning mot en av de anställda på kansliet. Och universitetet tar anmälan på allvar men backar samtidigt när det gäller rubriceringen.

Inger Thörnqvist som är personalchef på unversitetet anser att det är tillräckligt allvarligt för att gå vidare och titta på varför det har uppkommit.

--Vi vill ha fram vad som finns bakom den beskrivna situationen. För det finns säkert andra saker än de som kommit fram i anmälan. säger hon

Backar

Enligt Inger Thörnqvist har universitetet en skyldighet att se till att alla har en bra arbetsmiljö där. Och det innebär att man förhindrar risk för olycksfall och ohälsa enligt henne.

Universitetet har nu backat och kallar inte längre anmälan mot proffesor Alf Månsson för "kränkande särbehandling".

Han amäldes av kanslichefen efter ett möte för några veckor sedan när han skrek åt en av de anställda på kansliet, och universitetet rubricerade händelsen " kränkande särbehandling", en allvarlig anklagelse.

"Var ett misstag"

Men nu medger univeristetet att man gjorde fel.

– Det var ett misstag att rubricera det så eftersom ärendet ännu inte är utrett, säger Inger Thörnkvist.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se