Ryds Brunn

Kräver åtgärder på ungdomshem

Arbetsmiljöverket kräver nu efter en inspektion åtgärder för att trygga en god arbetsmiljö på Ungdomshem Ryds brunn i Tingsryd.

Ledningen för ungdomshemmet måste börja med med skriftligt dokumenterade rutiner och göra riskbedömningar av arbetsmiljön, både psykiska och fysiska, skriver Arbetsmiljöverket

Socialstyrelsens har tidigasre fört fram allvarlig kritik mot ungdomshemmet, vilket ledde till att personal stängdes av.

Före den 1 december ska de ansvariga för ungdomhemmet Ryds Brunn informera Arbetsmiljöverket om vad man gjort för att undanröja bristerna.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se