Växjö

Kamp mot nytt industriområde i Öjaby

1:42 min

Nu intensifieras kampen i stadsdelen Öjaby i Växjö mot kommunens översiktsplan. Ett möte där olika föreningars och privatpersoners kritik mot planen ska samordnas planeras till den närmaste framtiden och kommunpolitiker bjuds in till vandringar i området.

För om planen blir verklighet blir det tt hårt slag för många Öjabybor och föreningar, säger Per-Olov Morell, ordförande i Öjaby Scoutkår.

-- Jag har ju känt att det finns et väldigt starkt motstånd mot översiktsplanen och att jag har ett starkt stöd i det vi gör i scoutkåren för att samordna detta.

Störande industri

Enligt Växjö kommuns förslag till översiktsplan ska ett skogsområde norr och väster om nuvarande bostadsbebyggelse bli ett område för störande och miljöpåverkande industri som för med sig tung eller stor mängd trafik.

Större delen av området är ett skogsområde med mycket lövskog, använt av scouterna, friluftsfrämjandet, förskolor och skola i utomhusundervisning. Blir översiktsplanen verklighet kan deras verksamhet inte fortsätta som nu.

Mitt i det tilltänkta industriområdet ligger en travbana. Där finns hos kommunen avsatt 200 000 kronor för ett promenad- och motionsspår, tänkt för de många flanörer och motionärer i området, som i dag går eller springer på travbanan.

Smal remsa skog kvar

Blir planen verklighet återstår bara en smal remsa skog av några hundra meters bredd att promenera i.

Per-Olov Morell tycker att stadsdelens karaktär ska bevaras. Framförallt för det naturnära boendet, närheten till skogen och bykaraktären. Och han har ett alternativ till att göra skogen till industriområde:

-- Vi i Öjaby måste visa kommunen vad vi kan göra för att göra Öjabyskogen till ett attraktivt friluftsområde, till Friluftsbas Öjaby.

Den 27:e oktober är sista dag att komma in med synpunkter på Växjö kommunens förslag till översiktsplan.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se