Växjö

Skola kritiseras efter kränkning

Skolinspektionen kräver att en skola i Växjö kommun förbättrar sitt arbete mot kränkande behandling. Detta sedan inspektionen utrett en anmälan från vårdnadshavarna till en elev som gick på skolan.

Eleven blev under upprepade tillfällen kränkt både fysiskt och psykiskt av andra elever. Något som till slut gjorde att eleven kände sig otrygg och stannade hemma resten av terminen.

Skolinspektionen kräver nu att skolan ska utreda kränkningarna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se