Jönköping

Helomvändning i regionfrågan

I frågan om hur smålandslänen ska ställa sig till en ny regionindelning gör nu Jönköping en helomvändning.

Tidigare har man vägrat diskutera ett samarbete med sina grannar, men nu säger moderater och socialdemokrater i Jönköping att man vill inleda en diskussion med Kalmar och Östergötland om ett regionsamarbete.

Politiker i Kronoberg har sedan länge velat gå med i region Skåne och även Kalmar har sagt sig vilja gå med i Skåne.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se