Kronoberg

Fler yngre använder botox

2:04 min

Estetisk användning av botox har hittills främst använts av äldre kvinnor. Nu vänder trenden, och allt fler unga börjar använda metoden i förebyggande syfte. Dessutom handlar det allt mer om att se så naturligt fräsch ut som möjligt.

Estetisk användning av botox har hittills främst använts av äldre kvinnor. Nu vänder trenden, och allt fler unga börjar använda metoden i förebyggande syfte. Dessutom handlar det allt mer om att se så naturligt fräsch ut som möjligt.

De strama, alldeles släta tantansiktena kan vara ett minne blott. Den nya trenden är enligt hudläkare Tore Nilsen i Växjö att se så naturligt fräsch ut för sin ålder, som det bara är möjligt. Och det är inte längre förbehållet kvinnor i övre medelåldern, botoxanvändandet blir allt vanligare bland både män och kvinnor i 30-års åldern.

Attitydförändring

- Förr var det nästan bara kvinnor med statiska rynkor som använde botox, säger Tore Nilsen.

Helen Lejtzén är Växjös andra läkare som utför botoxbehandlingar, och även hon ser en förändring. Hon arbetar även i Göteborg, och har under åren också kunnat se skillnaderna mellan städerna.

- Det handlar främst om en attitydförändring. Man är inte lika rädd längre, även om det har tagit mycket längre tid för Växjö. Kronoberg är lite fegt.

Hon tror också att det kommer handla mer om ett helhetsgrepp i framtiden, krämer hudföryngringar, och motion. Och alla kommer se unga ut, hela livet.

"Alla plastiga"

- Jag tror ju att alla kommer se ut som 25 i framtiden, säger Helen Lejtzén.

Men, läkarnas framtidsprognoser verkar inte stämma överrens med åsikterna hos de unga som Nyheterna har pratat med.

– I framtiden kommer nog alla att se plastiga ut. Men jag skulle inte kunna tänka mig att använda det själv, säger Sandra Nilsson, 21.

                                                                                   Klara Börjeson
                                                          klara.borjesson@sverigesradio.se