Kronoberg

Kraftigt vinstras för Södra

Den medlemsägda skogsindustrikoncernen Södra redovisar en vinst efter finansnetto på 731 miljoner kronor för årets nio första månader. Motsvarande period 2010 var vinsten 2 009 miljoner kronor.

Omsättningen sjönk till 13 943 miljoner kronor, från 14 978 miljoner.

Högre virkeskostnader, valutakurseffekter, lägre leveransvolymer, branden i Södra Cell Mönsterås och en svag marknad för sågade trävaror förklarar resultatförsämringen, enligt Södra.

(TT)