Växjö

Nytt naturreservat med ovanliga baggar och lavar

Ett nytt naturreservat har bildats i länet. Det ligger mellan Rottne och Braås och är 492 hektar stort.

Naturreservat Lunden kommer det att heta och ska enligt Länsstyrelsen bevara ett variationsrikt naturområde där de största naturvärdena är knutna till de gamla och ofta grova lövträden som finns i området. Träden har blivit tillhåll för en mängd annars ovanliga arter av skalbaggar och lavar.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se