Växjö

Vill kunna cykla över stationsområdet

0:49 min

Det måste bli bättre möjligheter för cyklister att ta sig över stationsområdet i Växjö. Det tyckte Miljöpartiet när den nya detaljplanen för området i onsdags antogs av byggnadsnämnden.

– Växjö vill vara en cykelstad och då måste man prioritera det i verkligheten också, säger Cheryl Jones Fur som är Miljöpariets ledamot i nämnden.

Idag måste man bära cykeln vid trapporna till den befintliga gångbron, och på den nya övergång som finns i detaljplanen ska man kunna leda sin cykel, men inte cykla, enligt Jones Fur. Men där borde det gå att planera om för att göra det möjligt att cykla, tycker hon.

– På norra sidan kan man till exempel göra en ramp eller något som går parallellt med järnvägen, men jag lämnar det till de som kan bygga.

Men något gehör för sin idé fick hon inte i byggnadsnämnden.

– Nej, men vi kommer fortsätta driva frågan, säger Cheryl Jones Fur.

Nämnden gjorde tillägget till förslaget att den framtida trafiksituationen när området byggs ut ska ses över ytterligare.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se