Växjö

Ny professur vid Linnéuniversitetet

En ny professur i informationslogistik ska inrättas vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är PostNord som betalar för professuren - två miljoner om året i fem år.