Kronoberg

Växjöläkare får pengar till cancerforskning

1:30 min

Två läkare på Växjö lasarett får 150 000 kronor var av Cancerstiftelsen i Kronoberg för att forska om cancer.

En av dem är Henrik Kjölhede som forskar kring den vanligaste manliga cancerformen, prostatacancer.

– Vi hoppas kunna identifiera de patienter som har en spridd sjukdom och som skulle kunna skonas från en aggressiv behandling till förmån för en lindrigare och uppbromsande behandling. Det handlar om en skräddarsydd behandling för den enskilde patienten.

Pengarna viktiga

Stipendiepengarna är viktiga för att få tid till forskningen och det är dessutom så att många av undersökningarna som krävs är dyra enligt Henrik Kjölhede.

Cancerstiftelsen i Kronoberg är oberoende av andra liknande organisationer. Det är femte gången som den delar ut forskningsstipendier.

Testikelcancer

Den andra stipendiaten, Sven-Erik Olofsson forskar kring testikelcancer, en cancerform som per år drabbar ungefär 250 oftast unga män. Han vill att hans forskning ska leda till bättre livskvalitet för de drabbade:

– Jag hoppas att man ska kunna skräddarsy behandlingar så att man kan undvika onödiga biverkningar, men också kunna öka boten för de som kräver en tuffare behandling.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se