Kronoberg

Satsar på att förebygga dopning

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av tio aktörer som har fått medel av Statens folkhälsoinstitut för det dopningsförebyggande projektet Prodis under åren 2011-2013.

Länsstyrelsen kommer att samverka med de övriga nio aktörerna som arbetar med att ta fram en utvärderad arbetsmodell inom "samhällsdopning", dvs dopning utanför idrottsarenan.

I ett inledande skede beviljas satsningen 7 miljoner kronor för 2011 och 2012.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se