Tingsryds kommun

Misstänker brott i samband med konkurs

En konkursförvaltare som utrett en konkurs i Tingsryds kommun misstänker att bokföringsbrott kan ha begåtts i samband med konkursen.

Den styrelseledamot som sagt att han skulle lämna in bokföringsen för åren 2009 till 2011 har inte gjort det enligt förvaltaren.

Och därför har han nu anmält det misstänkta brottet till åklagare.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se