Växjö

Gravstenar kontrolleras efter dödsolycka

1:43 min

Efter olyckan i helgen då en 8-årig flicka dog efter att ha fått en fallande gravsten över sig kommer många kyrkogårdar nu att se över sina gravstenar.

Efter olyckan i helgen då en 8-årig flicka dog efter att ha fått en fallande gravsten över sig kommer många kyrkogårdar nu att se över sina gravstenar.

– Vi kommer att kontrollera samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar, säger Lennart Karlsson, ansvarig arbetsledare för 18 kyrkogårdar i och runt Växjö.

Ni kommer alltså att gå och vicka och känna på stenarna så att de sitter fast?

– Ja, det är så man gör, och riktigt stora stenar får man ju kontrollera med gravgrävare. Ur arbetsmiljösynpunkt så är det ju viktigt både för våra anställda och allmänhet som besöker kyrkogårdarna att vi har full kontroll på dessa saker.

Efter olyckan i söndags då en 8-årig flicka dog efter att ha hamnat under en fallande gravsten på en kyrkogård i Bollebygd har Svenska kyrkan kontaktat alla kyrkogårdschefer i landet. Och man uppmanar dem att se till så att de kontroller som ska göras av gravstenar regelbundet verkligen har gjorts.

– Om stenar är lite lösa så är det viktigt att man tittar om de är riktigt grundsatta, kollar om dubbarna är hela och att borrhålen inte är för stora.

"Kan bli bättre"

På de 18 kyrkogårdar som finns i och runt Växjö kontrollerades alla gravstenar 2009, i några fall fick man dubba om stenar som var lösa. Och efter dödsfallet i helgen kommer nu alla stenar att gås över igen.

– Jag tycker att det ser bra ut, men allt kan alltid bli lite bättre och detta är en jätteviktig fråga.

Olyckor med fallande gravstenar är mycket ovanliga, men Svenska kyrkan följer nu utredningen kring den 8-åriga flickans död noga för att se om man kan dra någon lärdom av tragedin.

– Ja, det är ju förskräckligt, framförallt för de anhöriga. Det som inträffat nu är ju något som inte får hända, säger Lennart Karlsson.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sverigesradio.se