Växjö kommun

Skola som stängde av elev anmäls

En skola i Växjö kommun stängde av en elev efter ett bråk på skolan. Men trots att en avstängd elev har rätt till undervisning på annan plats skedde inte det. Och nu har mamman till eleven anmält skolan till Skolverket.

Det var i början av oktober som mamman till eleven fick ett samtal från skolan. De sa att hon skulle komma omedelbart.

När mamman kom till skolan meddelar studierektorn att de ska ha ett möte.

Slagit annan elev

På mötet får mamman veta att barnet har slagit en annan elev och blir därför avstängd från skolan. Barnet försöker förklara situationen, men studierektorn anser ändå att denne ska stängas av.

Efter den dagen var barnet avstängt från sin skola.

Under tiden pågick diskussioner om vad som egentligen hände den där dagen och man har inte riktigt lyckats att reda ut exakt vad som hände. Därför drog det ut på tiden.

Rätt till undervisning

Enligt skollagen ska även barn som är avstängda efter en vecka ha hjälp för att kunna sköta ett skolarbete. Detta skedde inte, vilket mamman reagerade på. Hon ringde till skolan och frågade hur hon skulle göra och fick svaret att hon skulle vara den som skötte barnets undervisning.

Det var först under tredje veckan då barnet var hemma som de fick hjälp från skolan.

Mamman har nu anmält detta till Skolverket. Hon har även lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten om orsaken till avstängningen.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sverigesradio.se