Sverige

Alltfler pendlar till skolan

Att pendla till en skolan i en annan kommun har blivit betydligt vanligare.

Var tredje gymnasieelev i landet pendlar till en skola utanför hemkommunen. Läsåret 2003/04 pendlade var fjärde elev, visar en rapport från Skolverket. Det är de större städerna som drar till sig elever på bekostnad av mindre orter. Konkurrens mellan enskilda skolor har också ökat.

(TT)