Kronoberg

Bredbandspengarna räcker inte till

1:37 min

Många byar och mindre samhällen står i kö för att få bidragspengar till att skaffa bredband. Men pengarna kommer inte att räcka till alla, enligt länsstyrelsen.

- Vi har ansökningar om bidrag på 66 miljoner, men de medel vi kommer att kunna fördela uppgår till 12-13 miljoner. Det motsvarar alltså inte alls behovet, säger Anders Meijer på länsstyrelsen.

Bredband är en viktigt för landsbygdens framtid

Infrastruktur i form av bland annat bredband är mycket viktigt för landsbygdens utveckling enligt Anders Meijer. Han menar att om den möjligheten försvinner kommer inte människor att vilja bosätta sig på landsbygden.

När pengarna till bredband på landsbygden inte räcker till så måste man söka nya vägar enligt Anders Meijer.

- Det handlar till exempel om ideellt arbete. Vi kräver ju 20 000 per hushåll när vi ger bidrag. Sen gäller det att söka andra vägar för bidrag, säger han.

Stor efterfrågan i länet

I Kronobergs län är efterfrågan större än i flera kringliggande län, något som kan bero på erfarenheterna från stormarna Gudrun och Per men också på att på landsbygden i Kronobergs län bor många mycket utspridda och inte så mycket i sammanhållna byar.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se