Äggproduktion

Hårda äggkrav har gynnat exporten

Det är sug efter svenska ägg i stora delar av Europa.   En förklaring till exportframgången är att från årsskiftet är det inom EU förbjudet  att hålla värphöns i oinredda burar.  Eftersom alla svenska äggproducenter redan  uppfyller EU:s burkrav, har svenska äggproducenter nu en klar konkurrensfördel.