Kronoberg

Lathund för att hantera varg

1:33 min

Nu ska länsstyrelsen i Kronoberg och Östergötland sammanställa en lathund för hur länsstyrelserna ska förbereda sig för att det kommer en varg.

– Som det är tänkt nu ska den innehålla tre delar - vad man bör ha klart innan en varg kommer till länet, vad man gör när det kommer en varg, och hur man hanterar ett eventuellt beslut om skyddsjakt, säger Per Ekerholm, rovdjurhandläggare på länsstyrelsen i Kronoberg.

Regeringens rovdjurspolitik säger att det ska finnas varg även i södra Sverige. Både Östergötland och Kronoberg har under senaste året haft erfarenheter av stationära vargar. För Kronoberg handlade det om vargen Kynna som vandrade hit från Norge. Erfarenheterna ska nu ligga till grund för en lathund om hur länsstyrelserna i södra Sverige kan jobba med vargfrågan.

Kringströvande vargar kommer i stort sett varje år till södra Sverige men det är hittills ovanligt att vargar försöker etablera sig och känslorna svallar höga när det händer - både för och emot - vilket Kynnavargen visade.

Viktigt att agera snabbt
Per Ekerholm talar om vikten av krisberedskap, klartläggning av vilka djurbesättningar som finns i länet, samarbete med berörda organisationer bland annat.

– Allt det ska vara klart innan det kommer en varg. När det väl sedan kommer en varg är det viktigt att man har ordentliga akutåtgärder, till exempel i form av akutstängsel som kan sättas ut på rätt ställe snabbt, säger Per Ekerholm.

Bättre beredskap nu
Han menar att beredskapen för att hantera varg har växt i flertalet av länet i södra Sverige.

– Alla län har haft vargangrepp på får av kringströvande vargar, vad som är nytt nu är stationära vargar. Men jag tror att vi kommer att vara bättre förberedda, säger Per Ekerholm.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sverigesradio.se