Ljungby centrum ska göras mer attraktivt

Ljungby centrum behöver en rejäl ansiktslyftning. Det anser bland andra representanter från Cityföreningen, som tillsammans med en arkitektfirma, politiker och kommuntjänstemän på måndagen diskuterade olika idéer kring hur Ljungbys typiska 60-talscentrum kan bli mer attraktivt.

Arkitektfirman BSV presenterade en så kallad idéskiss till ett förändrat centrum, där man bland annat vill binda ihop Garvaren och nuvarande centrum som ett centralt stråk. Det innebär bland annat en flyttning av busstationen. Där vill man i stället skapa ett slags kulturellt centrum.

Trafikfrågorna är det dock viktigast att börja med, bland annat bör bilparkeringen på Stora Torg försvinna.