Oviss framtid för Vita huset

Verksamheten i Vita huset på arabyområdet kan komma att stängas och det väcker oro hos både besökare och samarbetspartners.

Vita huset fungerar som en träffpunkt där boende i området träffas. Men nu diskuteras husets framtid, enligt kultur-och fritids förvaltningen i Växjö, som står för hyran av vita huset, behöver nämligen villan renoveras, den uppfyller inte heller alla säkerhetskrav.
Dennis Dahlberg, föreningsarbetare på aktivitetscentret Tallgården, samarbetar med vita huset och han vill att vita huset ska vara kvar i sin nuvarande form. Han anser också att de ideela krafter som driver vita huset måste tas till vara på och inte motarbetas.