Försök med friskvård på recept har lagts ner

Genom att skriva ut friskvård och motion på recept skulle kronobergarna bli friskare. Det hoppades man i alla fall på landstinget. Men alla försök utom två som gjorts i länet hittills har nu lagts ner.

Det finns flera förklaringar till att försöken inte fortsätter. Antingen har intresset från vårdcentralerna varit för litet eller så har de drivande personerna bytt jobb och receptskrivandet har därmed upphört.

I dag är det bara vårdcentralerna i Lessebo och Alvesta som skriver ut recept på motion. Distriktssköterskan Gunn-Britt Lundgren i Lessebo säger att resultaten hittills varit goda.

Och ett skäl till att det här fungerat i just Lessebo tror Gunn-Britt Lundgren är att man gått ut med idén på ett brett plan i kommunen och att man helt enkelt bestämt sig för att prioritera detta.