Miljoner till Växjölektor

Växjö universitets lektor Hans Hägerdal, som är inriktad på internationell historia, har fått ett projektbidrag på 1,9 miljoner kronor.

Det är Vetenskapsrådet som beviljat bidraget för ett omfattande forskningsprojekt.

I projektet ska Hans Hägerdal undersöka hur två europeiska kolonialmakter, som rivaler, försökte etablera sina positioner i ett mindre asiatiskt område.