Fridlysta korpar får skjutas

Ljungby kommun får skjuta fridlysta korpar på soptippen Bredemad.

Kommunen ansökte hos länsstyrelsen om skyddsjakt på korpar eftersom de hackar sönder sopbalarna på tippen och sprider ut avfallet vilket orsakar stora luktproblem.

Hundra korpar om året ville kommunen skjuta.

Och enligt länsstyrelsen så möter den efterfrågade skyddsjakten inga hinder eftersom fåglarna kan anses vara en sanitär olägenhet.