Tjänstemäns extraknäck kritiseras

288 kommuntjänstemän i Ljungby har sysselsättning i bolag och föreningar vid sidan av sina jobb i kommunen. En anställd har 22 stycken extraknäck.

Det här visar en färsk undersökning som kommunens revisorer gjort. Ordföranden i Ljungbys kommunrevisorer Jan Sahlin kräver nu en skärpning. Han anser att kommunen måste skaffa sig kontroll över de anställdas bisysslor.