Cityföreningen kräver att fria parkeringar tas bort

Cityföreningen i Växjö vill ta bort de avgiftsfria parkeringarna vid Norrtullskolan och vid de gamla lokstallarna. Anledningen är att de inte används på rätt sätt.

Enligt Claes Pettersson ordförande i Cityföreningen fungerar gratisplatserna som långtidsparkeringar.
- De avgiftsfria parkeringarna har förvisso en tidsbegräsning på två dygn, men det bryr sig inte bilisterna om, säger Pettersson.
För att komma till rätta med problemet vill Cityföreningen avgiftsbelägga dessa parkeringar med två kronor i timmen.
För att bilisterna inte ska drabbas av ännu en avgiftshöjning vill Claes Petterson att taxan för de dyrare parkeringarna närmare centrum, sänks med motsvarande två kronor i timmen.