Ja till skolbygge

På måndagen beslutade de ledande politikerna i Växjö att det ska byggas en ny skola, men var skolan ska ligga är ännu inte klart.

Kommunstyrelsen sa ”ja” till att bygga på den befintliga skoltomten, men innan det slutgiltigt beslutet fattas i fullmäktige, ska också föräldraförenings alternativ att bygga på Solvändan-området snabbutredas.

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdag i nästa vecka.