Kronoberg

Nytt hyrläkaravtal för 40 miljoner

Landstinget Kronoberg har tecknat nytt hyrläkaravtal för närmare 40 miljoner kronor per år. Den här gången förlitar de sig inte på ett bemanningsbolag som man tidigare gjorde, utan skriver avtal med flera. Sedan kommer pålitligheten att avgöra vilka som får flest uppdrag.

Vi har vid flera tidigare tillfällen berättat om de problem som har funnits mellan landstingen Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland och deras gemensamma avtal med bemanningsbolaget Dedicare.

Dedicare lyckades inte leverera hyrläkare enligt det avtal som var skrivet. Och ett av grundproblemen sades då vara att flera landsting skrivit avtal med endast ett bemanningsbolag.

Tänker inte göra om samma miss
Det misstaget gör man inte om nu utan denna gång har landstinget Kronoberg skött sin egen upphandling och innan de gjorde det delade de upp landstinget i sex områden. Primärvården, invärtes medicin, kirurgi, vuxenpsykiatrin, bild- och funktionsmedicin samt barnklinik och gynekologi.

Alla områden fick ta fram en kravlista på vad det är som just de behöver i ett hyrläkaravtal och sedan har man kommit fram till fem olika bolag för varje område.

– Dessa fem bolag har vi sedan rangordnat efter denna kravlista som varje område har gjort, säger Marie Horvath som varit ansvarig upphandlare.

Flera hyrläkarbolag att välja mellan
När landstinget sedan behöver en hyrläkare så skickar de ut förfrågan till alla bolag de skrivit avtal med, men det bolag som är högst rangordnat får uppdraget om de klarar av att stå upp till det.

– Det kan till exempel handla om att vi behöver en läkare tio timmar till en kirurg. Om det bolag som står först på listan bara kan leverera åtta timmar, men det bolag som står på andra eller tredje plats kan ge oss läkare i tio timmar. Ja då är det den som kan svara upp till våra krav som får uppdraget, förklarar Marie Horvath.

Avtalen ska utvärderas
Efter 2012 kommer man sedan att göra en utvärdering av vad de olika bolagen har levererat och då finns det möjlighet att omprioritera i rangordningen.

– Vi har verkligen tänkt på vikten av leverans och kontinuitet i upphandlingen. Mer än lägstapris, säger Marie Horvath.

Elisabeth Anderberg
elisabeth.anderberg@sverigesradio.se