Småland

Ytterligare kopparstölder stoppade tågen

Kopparstölder stoppade återigen tågtrafiken på Södra stambanan. Det blev i går totalstopp i trafiken mellan Nässjö och Tranås.

Resenärer på drygt tio fjärrtåg mellan Malmö-Stockholm och Köpenhamn-Stockholm under eftermiddagen och kvällen påverkades, de flesta genom att de tvingades åka förbi problemsträckan med bussar med förseningar som följd.

Först vid 5-tiden på i dag räknar Trafikverket med att man ska ha hunnit ersätta de stulna kopparkablarna på sträckan och att trafiken rullar igen.

För bara knappt en månad sedan rådde totalstopp i ett halvt dygn mellan Nässjö och Alvesta efter mycket omfattande kopparstölder på sträckan.

På grund av de störningar och de samhällskostnader som uppstår till följd av stölderna väljer Trafikverket att se dem som sabotage mot en samhällsviktig funktion. Förutom Trafikverkets kostnader för att ersätta stulen kabel uppstår stora kostnader för SJ som tvingas ersätta försenade resenärer samt betala för ersättningsbussar. Även försenad godstrafik medför kostnader för samhället.

Nyheter Kronoberg/TT
nyheter.kronoberg@sverigesradio.se