Cancerbesked ökar risk för självmord

Personer som nyligen fått ett cancerbesked löper redan kort efter diagnosen en kraftigt ökad risk att begå självmord eller drabbas av hjärtkärlsjukdom. Risken är inte kopplad till behandlingen utan till beskedet, visar forskning från Karolinska institutet.

Totalt sett är det få som tar livet av sig, men jämfört med friska personer uppvisade cancerpatienterna tolv gånger så hög risk för självmord första veckan efter diagnosen.

(TT)