Kronoberg

Fler ordningsvakter krävs i framtiden

1:33 min

Påsken är en av årets mest nöjesintensiva helger och då behövs många ordningsvakter vid krogar och dansställen. Det är viktigt med nyrekrytering av ordningsvakter genom polisens utbildning för att undvika en framtida brist, menar Jonas Eek, chef för Kronobergspolisens ordningsenhet.

– Det har hänt att det saknats ordningsvakter vid något arrangemang och då får vi ta upp en diskussion med arrangören. I sista hand kan arrangemanget tvingas ställas in, men det är mycket ovanligt.

Det är polisen som sköter utbildningen av ordningsvakter. Den omfattar 80 timmar och är inriktad på konflikthantering och ordningsvaktens befogenheter. I länet finns idag omkring 160 förordade ordningsvakter och de ska dessutom genomgå en fortbildning var tredje år. Det är mycket viktigt att det hela tiden kommer ut fler ordningsvakter, enligt Jonas Eek.

– Absolut, vi får inte hamna i ett läge där det inte finns ordningsvakter att tillgå.

Men de ibland svåra situationer som ordningsvakter kan ställas inför, som till exempel fylla och bråk utanför någon entré, tycker Joans Eek att vakterna i stort sett klarar av bra.

– Det händer ibland att det går över styr, men oftast är vi väldigt nöjda med hur ordningsvakterna sköter sig.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se