Kronoberg

Länsstyrelseprojekt ska förenkla på riktigt

1:35 min

Kortare handläggningstider och bättre förståelse för företagares villkor. Det är två av de saker som Kronobergsföretagare önskar sig i kontakten med myndigheterna. Länsstyrelsen i Kronoberg jobbar med ett projekt som ska underlätta kommunikationen och nu har de kommit med en första delrapport.

Lars-Ove Johansson som är ordförande i LRF Sydost välkomnar det här arbetet. Långa handläggningstider gör det svårt att vara lantbrukare säger han.

– Det förhalar ju allting. Man vill ju få igång produktionen. Det kan till exempel handla om att du ska utöka en djurbesättning till ett större antal mjölkkor exempelvis. Vi vet att det tar lång tid, men ibland kan man ju tycka att det tar onödigt lång tid.

Länsstyrelsen i Kronoberg har i uppdrag att samordna det nationella projektet Förenkla på riktigt. Ett projekt som alltså bland annat går ut på att göra det enklare och snabbare för företag att få tillstånd för olika typer av verksamheter. Man ska minska handläggningstider och förbättra kontakten mellan företag och myndighet.

Ont om konkreta åtgärder
Under förra veckan kom en första delrapport, men än så länge är det ont om förslag på konkreta åtgärder. Goda exempel ska lyftas fram och så ska personalen på landets länsstyrelser utbildas.

– Vi vill inte underkänna deras jobb, vi vill bara förbättra på de sätt som företagarna önskar att det ska förbättras, säger Malin Persson som är projektledare för Förenkla på riktigt.

Det pratas om att korta handläggningstiderna, skulle det inte räcka med anställa nya handläggare?
– På kort sikt hade det säkert det. Men precis som landshövding Kristina Alsér skriver i förordet till delrapporten, så måste vi förändra vår attityd till vårt uppdrag om vi vill ha förenkling och förbättring på lång sikt.

Elin Lemel
elin.lemel@sverigesradio.se