Förtroendevald inom lärarförbundet misstänkt för förskingring

En kvinnlig förtroendevald inom Lärarförbundet i Kronoberg har polisanmälts, misstänkt för att ha tagit uppemot 250 000 kronor av medlemmarnas pengar.

Det var den nya styrelsen i lokalavdelningen som i våras började ana att allt inte stod rätt till med ekonomin. Pengar fattades och det fanns också konstigheter i bokföringen.

Misstankar riktades mot en av de kvinnliga styrelseledamöterna som varit fackligt aktiv i många år. Och när inte kvinnan kunde förklara varför pengarna saknades ombads hon att omedelbart lämna sitt uppdrag.

Lärarförbundets revisorer gjorde sedan en granskning av avdelningens ekonomi och det visade sig då att uppemot 250 000 kronor fattades i kassan.

Kvinnan har nu polisanmälts, men har ännu inte förhörts, och varken lokalavdelningen eller Lärarförbundet centralt har lyckats få någon förklaring till vart pengarna tagit vägen.

Förskingringen från lokalavdelningen ska ha pågått sedan 1991, alltså i 13 år. Kvinnan ska ha tagit små summor i taget och också ha manipulerat med bokföringen.